You are hereAktuellt

Aktuellt


 mars 2012

Provtagning av musslor genomfördes i olika delar av Östersjön.

 

7 mars 2012

En inventering av övervintrande alfåglar genomfördes på Hoburgs bank. Särskilt studerades andelen ungfåglar i de stora övervintrande flockarna.

 

14-16 juni 2011

En workshop "International workshop on sea ducks and their food" arrangerades av Högskolan på Gotland.  Diskussionerna behandlade senaste den populationsutvecklingen för musselätande änder i Östersjön samt frågor om habitatutnyttjande, migrationsmönster, häckningsbiologi och populationsdynamik. Workshopen behandlade även det framtida forskningsbehovet i Östersjöregionen.  

Medverkande var bl.a.  Paul Flint, Alaska, USA,  Henrik Skov, Denmark, Sture Hansson, Sweden, Lennart Balk, Sweden, Helmut Kruckenberg, Germany, Mikael Kilpi, Finland, Ramunas Zydelis, Lithuania, Wlodzimierz Meissner, Poland, Jochen Bellebaum, Germany, Catherine Legrand, Sweden, Peter Waldeck, Sweden, Jan Kube, Germany, Leif Nilsson, Sweden, Martti Hario, Finland, Andres Kuresoo, Estonia, Leho Luigujöe, Estonia, Tony Fox, Denmark, Kjell Larsson, Sweden.

 Se en populärvetenskaplig sammanfattning av workshopen

 

19-20 mars 2011

Inventering av alfågel vid Hoburgs bank genomfördes med hjälp av gotländsk trålare. Inventeringen kunde genomföras under goda väderleksförhållanden. Södra och norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank har nu under denna vinter också inventerats från flyg inom SOWBAS projektet. Data från dessa inventeringar kommer nu att samanalyseras.  

Bottenprovtagning av musslor genomförs som under tidigare år i olika delar av Östersjön. Syftet med provtagningen av blåmusslor är att utreda blåmusslornas värde som föda för alfågel är olika i olika delar av Östersjön.

 

 

1 december 2010

Under året har stort fokus lagts på analyser av blåmusslor från olika regioner i Östersjön, från Skåne i söder till Finska viken i norr. Särskilt analyseras hur musslornas mjukdelar, dvs den del av musslan som dykänder till slut hämtar sin energi från, varierar mellan år, regioner och djup. Eftersom en ejder kan konsumera upp mot två kilo hela musslor per dag måste matsmältningssystemet också göra sig av med nästan lika stor vikt oanvändbara skal. Ejdrar och andra musselätande änder måste för att få ett bra näringsintag välja musslor med hög andel mjukdelar i förhållande till skal.

Blåmusslor

 

17 mars 2009
Inventering av alfågel vid Hoburgs bank genomfördes i slutet på vecka 11 med hjälp av Stockholms marina forskningscentrums fartyg Fyrbyggaren. Inventeringen kunde genomföras under goda väderleksförhållanden. Södra och norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank har nu under denna vinter också inventerats från flyg inom SOWBAS projektet. Data från dessa inventeringar kommer nu att samanalyseras.  

Bottenprovtagning av musslor genomförs nu även i olika delar av Östersjön. Syftet med provtagningen av blåmusslor är att utreda blåmusslornas värde som föda för alfågel är olika i olika delar av Östersjön.

bild

Alfåglar

1 Mars 2009
Återigen har ett okänt oljeutsläpp i fartygsrutten sydost om Gotland i eller nära Natura 2000 området Hoburgs bank drabbat ett större antal alfåglar. Nedan ses oljeskadade alfåglar som sökts sig till sydöstra Gotland nära Vändburg. Fåglarna är fotograferade den 1 mars 2009.

Oljeskadad Al fågel

Oljeskadade fåglar

Oljeskadade fåglar

Oljeskadade fåglar söker sig upp på stenar för att minska avkylningen. Fåglarna svälter långsamt ihjäl eftersom de inte kan söka efter mat på ett effektivt sätt. Fåglarna förgiftas också när de försöker putsa bort oljan i fjäderdräkten.

Läs mer om oljeutsläpp och antalet oljeskadade fåglar på södra Gotland och i Natura 2000 området Hoburgs bank