You are hereBilder

Bilder


fåglar

Alfåglar, två hanar och en hona.
   

fågel

Alfågelhanens långa stjärtspröt kan användas för att sända sociala signaler till andra hanar och till honor
   

fågel

Alfåglar övervintrar ofta långt ut till havs utom synhåll från land. De kan dyka ned till 40 meters djup efter blåmusslor. Mer vanligt dykdjup är 10-25 meter.
   

fågel

 
   

fåglar i vatten

Under senvintern och våren ses flockar av alfågel oftare nära land.
   

blåmusslor

Blåmusslor mellan 5 mm och 25 mm utgör alfågelns viktigaste föda vintertid i centrala Östersjön. Maximal skallängd för blåmussla i Egentliga Östersjön är ca 35 mm.
   

Musslor

 Blåmusslor på stenblock. Blåmusslornas energiinnehåll och därmed värde som föda för dykänder varierar under året.
   

kaj

 Oljeskadade alfåglar söker sig ofta upp på land. Efter en kort tid svälter och fryser olje- skadade alfåglar ihjäl. Tiotusentals al- fåglar olje- skadas varje år i Östersjön på grund av illegala olje- utsläpp från fartyg.