Du är härKontakt

Kontakt


Kontaktperson

Professor Kjell Larsson

Avdelningen för biologi (Department of Biology)
Institutionen för kultur, energi och miljö
Högskolan på Gotland (Gotland University)
SE-621 67 Visby

Telefon: 0498-299839, 299900
E-post: Kjell.Larsson@hgo.se