Du är härFinansiärer

Finansiärer


Finansiärer

Forskningsprojektet finansieras huvudsakligen av Nord Stream AG via avtal med Högskolan på Gotland. Forskningsprojektet är oberoende av Nord Streams gasledningsprojekt.

Nord Stream